PÓŁPODZIEMNE

ZBin flex

Pojemnik naziemny na odpady opróżniany przy pomocy śmieciarki z ramianiem HDS.

Zewnętrzna część pojemników wygląda tak samo jak pojemniki półpodziemne. Różnica pomiędzy pojemnikami półpodziemnymi polega na tym, że instalując pojemniki Flex nie potrzeba dokumentacji projektowej ani prac budowalnych.

  • Pojemność: 100 litrów, 800 litrów, 1,4 m3, 2,5 m3.
  • Przeznaczenie: śmieci zmieszane, odpady segregowane – papier, metal, plastik, odpady biodegradowalne, szkło.

Dodatkowe informacje