PÓŁPODZIEMNE

ZBin z bębnem wrzutowym

Pojemniki półpodziemne na odpady o pojemności 5 m3 i 3 m3 mogą zostać dodatkowo wyposażone w bęben wrzutowy na odpady.

Jest to idealne rozwiązanie kiedy chcemy uniknąć wrzucania dużych odpadów do pojemnika, gdyż bęben na odpady ogranicza wielkość worka i nie ma możliwości wrzucania dużych odpadów.

Do pojemników wyposażonych w bębny można łatwo zainstalować kontrolę dostępu, nowoczesny sposób na zarządzanie gospodarką odpadami w miejscu ich zbierania. Kontrola dostępu pomaga nam zarządzać odpady w następujący sposób:

  • ogranicza dostęp do pojemników;
  • pozwala nam kontrolować ilość i jakość wyrzucanych odpadów przez użytkowników;
  • pozwana na kontrolowanie poziomu zapełnienia pojemników;
  • umożliwia wystawianie faktur za dokładną ilość wrzuconych do pojemnika odpadów, a także zablokowanie dostępu dłużnikom;
  • pozwala na zdalne wyłączenie pojemników z użytku.
  • pozwala nam zdalnie kontrolować poprawność działania pojemników.